Pensioen

De pensioenvoorziening van IrisZorg is ondergebracht bij het PFZW (Pensioenfonds Zorg & Welzijn).
Kijk voor meer informatie op www.pfzw.nl