Abonneren op vacatures

Blijf op de hoogte en ontvang onze vacatures automatisch in je mailbox.

We nemen geen open sollicitaties in behandeling.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk bij IrisZorg betekent omgaan met mensen die het niet gemakkelijk hebben. Het betekent 'er zijn' voor onze cliënten als dat nodig is en ondersteuning bieden aan de professionele hulpverleners als dat aan je wordt gevraagd.
Voor onze cliënten zijn de contacten met vrijwilligers belangrijk. Zij nemen immers speciaal de tijd voor hen. Tijd waarover behandelaars en begeleiders vaak niet beschikken.  

Als vrijwilliger

  • krijg je professionele ondersteuning
  • heb je een goede en gezellige werkomgeving 
  • kun je gebruik maken van de aanwezige faciliteiten

Er worden afspraken met je gemaakt over de werkzaamheden, de tijdstippen, de activiteiten, je rechten en plichten.
Je bent verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid. En je ontvangt een vergoeding.

Heb je interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Neem dan contact op met de teamleider of afdelingmanager van de locatie waar je vrijwilligerswerk zou willen doen. Kijk voor een adres van een locatie in onze adressenlijst.